Gemma Missie & Visie Onderwijs Programma Links Contact & Route

Cecilia Magnus

"De enige effectieve manier om iemand te begeleiden bestaat uit het mogelijk maken van het herstel van het eigen innerlijk kompas, de eigen innerlijke leiding."


Cecilia is altijd gefascineerd geweest door mensen, hoe ze functioneren en in het bijzonder hoe veranderingsprocessen op gang komen. Ze heeft jarenlang gewerkt als dramadocent, en volgde daarna haar passie en richtte Gemma op, een vzw die zich bezig houdt met het verspreiden van oa. Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg, Sociocratie, Art of Hosting, Restorative Circles en Spiral Dynamics. Toen ze in contact kwam met Stembevrijding, en de opleiding volgde bij Jan Kortie, besefte ze dat de stem een onovertrefbare troef vormt voor eenieders groeiproces. Zij combineert haar werk met haar ervaring in NLP en het systemisch opstellingswerk en bovendien is zingen nog leuk ook.

Meer info : www.gemma.be

Terug