Gemma Missie & Visie Onderwijs Programma Links Contact & Route

Missie & Visie

Hoe komt het dat mensen pas gaan leren hoe ze efficiŽnt kunnen communiceren (en dus hoe ze in harmonie kunnen leven, want dat is daar een rechtstreeks gevolg van) als ze ziek zijn, depressief zijn of in een vechtscheiding verwikkeld zijn ? Hoe komt het dat jongeren maar aangeleerd krijgen hoe ze efficiŽnt en respectvol kunnen communiceren als ze eerst gedragsproblemen hebben of andere psychologische moeilijkheden? Hoe komt het dat de basisvaardigheden die aangeleerd worden in een therapeutische of remediŽrende context niet sowieso aangeboden worden in de basisopleiding en, hoe komt het dat er acties gevoerd worden zoals 'Actie Zinloos Geweld' of een anti-pestplan zonder dat er manieren worden aangereikt om ervoor te zorgen dat er inderdaad minder geweld is?
Eenvoudige modellen die werken vanuit gelijkwaardigheid en vanuit behoeften van mensen bestaan wel degelijk, en hebben als effect dat mensen respectvoller worden naar zichzelf, naar anderen en naar hun omgeving. In het buitenland wordt er reeds veelvuldig mee gewerkt en is hun effectiviteit bewezen. In Vlaanderen worden dergelijke modellen bijna alleen aangeleerd in bedrijven en in therapeutische contexten.

Missie

Bekendmaken, uitdragen en propageren van eenvoudige modellen die het mogelijk maken om bewust te worden van de werking van communicatie, en dit zonder dat men eerst ziek moet worden of gedragsproblemen of andere problemen moet hebben. Deze modellen geven een inzicht in hoe mensen functioneren en bevorderen het leven in harmonie met jezelf, met anderen en met de omgeving.
Ervoor zorgen dat de mensen die de modellen leren, ze blijven gebruiken en ze zelf ook verder uitdragen naar anderen, zonder afhankelijk te zijn van deskundige begeleiding.
Stimuleren en propageren van modellen die efficiŽnter leren en samenwerken mogelijk maken zoals het gelijkwaardigheidsmodel van Pat Patfoort, 'Geweldloze Communicatie' van Marshall B. Rosenberg, Open Space Learning, Sociocratie, Restorative Circles, Systemisch werk, etc.
Netwerken bevorderen tussen initiatieven en organisaties die bewust bezig zijn in de wereld en ook bewust aandacht hebben voor zichzelf en hun eigen processen. Bestaande en gelijkaardige initiatieven als Gemma mee verder verspreiden en onder de aandacht brengen.
Een ontmoetingsplaats creŽren waar mensen kunnen samenkomen en waar bovengenoemde modellen geleefd worden en ook expliciet kunnen aangeleerd worden en gebruikt.
Ervoor ijveren dat betreffende modellen ingang vinden in scholen en als leidraad fungeren voor communicatie en leerprocessen. Acties ondernemen zodat scholen en onderwijs fungeren als lerende organisaties.