Gemma Missie & Visie Onderwijs Programma Links Contact & Route

Bruno Bonte

 

Bruno Bonte is opgeleid als Chemisch Ingenieur en 20 jaar actief in het financieel management van bedrijven. Zowel in zijn professioneel als in zijn privé leven heeft hij ervaren wat het is om conflicten te zien en te hebben. Waarom klikt het met de één en kan het ongelooflijk kletteren met de ander? Voor hem was Verbindende Communicatie de missing link. De spirituele grondhouding van verbindende communicatie wil hij leven, verdiepen en delen met anderen. Hij wil zich bekwamen als trainer en zal de oefengroep begeleiden voor zijn eigen leerproces en het is zo goed als zeker dat zijn ervaring met Geweldloze Communicatie, het bedrijfsleven en zijn persoonlijk pad een excellente context zullen vormen voor het leerproces van de deelnemers.

 

Meer info : bonte.bruno1@telenet.be of +32 (0)496 38 46 50

 

 

Terug