Gemma Missie & Visie Onderwijs Programma Links Contact & Route

De kracht van jouw unieke zorg

 

Vanuit contextuele achtergrond ontdekken welke vorm van zorg jij hebt leren geven doorheen de jaren van je leven. We ontdekken hierbij welke kwaliteiten je zo hebt ontwikkeld en welke mogelijke valkuilen / vervormingen je zo hebt ontwikkeld. M.a.w. we ontdekken de uitnodigingen en uitdagingen die elk krijgt om je totale potentie meer aan te spreken. We geven erkenning aan de zorg die we gegeven hebben en leren onszelf in onze kracht te zien.

(We maken een schema van ons gezin van herkomst en zien daarin de plaats en zorg die jij hebt ingenomen om evenwicht te creëren in dit systeem. Vervolgens maken we ook een tijdslijn in je leven om te kijken of deze plaats en zorg varieerde of niet. Tenslotte in de deelronde is er mogelijkheid om jezelf voor jouw unieke zorg te erkennen.)

 

 

Terug