Gemma Missie & Visie Onderwijs Programma Links Contact & Route

Jan Kortie

Jan Kortie is stembevrijder. Als afgestudeerd econoom stond hij een aantal jaren voor de klas, met veel plezier. Tot hij ontdekte dat zijn ware passie zingen was (en is). Of preciezer: verleiden tot zingen. Hij volgde de stem van zijn hart en bekwaamde zich in die richting. Op de school waar hij lesgaf richtte hij een schoolkoor op en hij organiseerde z'n eerste workshops.

Een paar jaar later besloot hij z'n baan op te zeggen en ging werken als dirigent, zangleraar, workshopleider, trainer, stemtherapeut. Mooie woorden, maar eigenlijk dekten die geen van allen de lading helemaal.

En zo ontstond er na vele jaren een nieuw woord: stembevrijder. En dat klopt beter, want daarover gaat het steeds: stembevrijding. Hij introduceerde dit begrip in Nederland en ontwikkelde een onorthodoxe, opgewekte benadering van zingen. Met als leidraad dit zinnetje: jouw ziel wil zingen. Dat werd dan ook de titel van zijn boek. Dat boek is de weerslag van 25 jaar onconventioneel werken, waarin het nooit ging om methodes of zangtechnieken, maar altijd om de kunst jezelf te bevrijden uit het keurslijf van 'hoe het hoort'.

Meer info : www.jankortie.nl

Terug