Gemma Missie & Visie Onderwijs Programma Links Contact & Route

Stembevrijding

 

Jan Kortie schreef het boek 'Jouw ziel wil zingen' over een andere manier van zingen dan wat we gewend zijn. Hij ontwikkelde de benadering 'stembevrijding'. Zingen omdat je wil zingen, expressie geven aan wat er zich in het nu aandient en niet zingen omwille van het resultaat, wat paradoxaal genoeg meestal een bijzonder resultaat geeft.

 

Meer info : www.jankortie.nl

 

 

Terug