Gemma Missie & Visie Onderwijs Programma Links Contact & Route

Proeven van Stembevrijding

 

Stembevrijding is een heel aparte benadering van zingen. Iedereen kan zingen en zodra we de oordelen en verwachtingen achterwege laten, komen we in een nieuwe verbinding met onze eigen, unieke stem.

In deze workshop zingen we korte, eigen improvisaties met of zonder tekst: in groep, in tweetallen en individueel.

Proeven van Stembevrijding geeft je de kans om stukjes van je binnenste, via de gewaarwording van je eigen lichaam, te laten klinken, en dat doet gewoon deugd.

 

 

Terug